INDIA 1

 

ACRYL-COLLAGE AUF LEINWAND, 50X70

PREIS AUF ANFRAGE

INDIA 2

 

ACRYL AUF LEINWAND, 70X100

PREIS AUF ANFRAGE

INDIA 3

 

ACRYL-COLLAGE AUF LEINWAND, 100X100

PREIS AUF ANFRAGE

INDIA 4

 

ACRYL AUF LEINWAND, 80X60

PREIS AUF ANFRAGE

INDIA 5

 

ACRYL-COLLAGE AUF LEINWAND, 50X60

PREIS AUF ANFRAGE

INDIA 6

 

ACRYL-COLLAGE AUF LEINWAND, 50X60

PREIS AUF ANFRAGE

INDIA 7

 

ACRYL-COLLAGE AUF LEINWAND, 70X50

PREIS AUF ANFRAGE

INDIA 8

 

ACRYL AUF LEINWAND, 80X60

PREIS AUF ANFRAGE

INDIA 9

 

ACRYL+ÖL- COLLAGE AUF LEINWAND, 80X60

PREIS AUF ANFRAGE

WAR

Acryl/Collage auf Leinwand, 20x40x2, 2014

War

Preis auf Anfrage